دخترا حتما بخونن

دختر بودن

یعنی شالت افتاد...!

یعنی سوال مسخره ی آیا من وکیلم؟؟

یعنی این چیه پوشیدی بدو عوض کن...!

یعنی ارزوی سفر مجردی روبه گور بردن...!

یعنی این عکس کیه توگوشیت؟؟؟!!!

یعنی خوشگله برسونمت...!!!؟؟؟

یعنی بروتو دم در وانستا...!

یعنی وسط یه کاری پاشو بروچایی بیار...!

یعنی حق هرچی رو وقتی داری که توعقدنامه نوشته شده باشه...!

یعنی سیگار کشیدن=خراب بودن...!

یعنی تابستون لباس تا خرخره...!

یعنی ساعت8 شبه کجایی؟گمشوخونه...!

یعنی نخواستن وخواسته شدن...!

یعنی کجا داری میری؟؟؟

یعنی تودریا با لباس بری...!

یعنی کی بود زنگ زد؟؟؟

یعنی ازپدرت اجازه گرفتی؟؟؟

یعنی بهت بگن خیلی خودسر شدیااا...!

یعنی با لباس سفیداومدن وبا کفن رفتن...!

یعنی تباه شدن زندگیت واسه حرف مردم...!

یعنی فراموش کردن ارزوها...!

یعنی حق نداری به انتخاب خودت کارایی روکه میخوای بکنی...!

یعنی اجازه گرفتن واسه هرچیز...!

یعنی خیلی چیزای دیگه...!

 

به سلامتی خودمون که همه اینارو تحمل میکنیم..

چگونه است حال من…
با غم ها می سازم…
با کنایه ها می سوزم…
به آدم هایی که مرا شکستند لبخند می زنم…
لبخندی تـــلخ...
خداوندا…
می شود بگویی کجای این دنیا جای من است…
از ت

ﺑــﺎ ﮔﺮگ هــﺎ ﺩﻭﺳــﺘـﯽ ﮐـــﻦ !
  
ﭼـــﻮﻥ ﺗــﺎ ﮔــﺮﺳﻨــﻪ ﻧـﺸــﻮﻧـﺪ ، ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ . . .
 
ﻭﻟـﯽ ﺍﻧــﺴــﺎﻧــﻬـﺎ ﺗــﺎ ﺳــﯿـﺮ ﻣـﯿـﺸــﻮﻧـﺪ ، ﺧــﯿـﺎﻧــﺖ ﻣﯿـﮑـﻨـﻨـﺪ !
 
گـرگ بــاش . . . مــغـــرور . . .
 
مـیـخــوای خــنـجـری بــزنی از رو بــه رو بزن !
 
مــثـل گــرگ تــعـصــب داشــتـه بـاش ،
 
مـثـل گـرگ حـتی بـه شــیـر هـم رحـــم نـکـن !
 
مــثـل گــرگ رو در رو حــق بـگـیــر ، بـه مــانـنـد گـرگ بـاش دشمـن را بــدر !
 
در بــرابــر سـگ هـای ولگــرد بـی تــفـاوت بـاش ،
 
آن هــا بـا پــارس کــردن هـای بیـهــوده زنــده انـد . . .
 
گـرگ بـاش . . . زوزه ی گـرگ از تـنـهـایـســـت . . .
 
ولـی گــرگـهــا دسـتـه جـمـعی زوزه مـیـکـشـنـد . . .
 
در دنــیـای گــرگـهــا اعــتـمــــاد یـعـنــی مـــرگـــ . . . .
 
بـا هـمـه بـاش امـــا تـنـهــا . . . !

هی غریبه!!!

 

من .... یک دختر هستم....اما صورتی نیستم!!!

 

من یک دخترم و کفش های پاشنه دار میپوشم تا به سختی ها عادت کنم!!

 

من یک حوا هستم ...مثل مادرم روزی سیبی را خواهم چیند که تا ابد پشیمان میشوم!!!

 

من یک دختر هستم....از روی جوب ها میپرم و با پل ها

کاری ندارم!!!

 

من یک دختر هستم....گاهی مشکی گاهی قرمز میپوشم....

 

من یک دختر هستم....زیر دوش گریه میکنم تا کسی اشکی

از من نبیند!!

 

من یک دختر هستم....به دیوار سرد حمام تکیه میدهم اما

به یک نامرد...نه!!!

 

من یک دختر هستم....و خواصیت دیگری برای پاهایم جز

روی آنها "محکم"  ایستادن نمیبینم!!

 

من یک دختر هستم.....و از سر بطری آب میخورم!!!

 

من یک دختر هستم....اما موهایم را همیشه باز میگذارم!!

 

من یک دختر هستم....گاهی متنفر از لاک و ریمل و رژ

های رنگی و گاهی عاشق رژ های قرمز خط چش

 های تیره!!

 

من یک دختر هستم....سیگار میکشم اما تن نمیفروشم!!

 

من یک دخترم....خیانت نمیکنم اما همیشه خیانت کار مرا

میخوانی!

 

من یک دخترم....پای تو میمانم و میدانم تو هم روزی

خواهی رفت وقتی تکراری شدم برایت!!!

 

من یک دخترم!!حتی اگر تنهایم هم بذاری من سفت و سخت

باقی خواهم ماند!!!

 

من یک دخترم....زندگی میکنم و زندگی میسازم!!

 

هی غریبه!! این منم!!!نظرت را عوض کن!!

هی غریبه !!!

دست روی کسی گذاشته ای که ...

تمام دنیای من است

بی وجدان ...

اینقدر راحت به او نگو عزیزم ...!!!

سختمه ...

گاهی سخت میشود …
دوستش داری و نمی داند …
دوستش داری و نمی خواهد …
دوستش داری و نمی اید …
دوستش داری و سهم تو از بودنش فقط تصویری ست رویایی در سرزمین خیالت !
دوستش داری و سهم تو از این همه تنهایی ست

آنشب گفت: دوستی یک اتفاق است و دشمنی یک قانون... نميدانم که از فردا چرا هیچ اتفاق نیفتاد اما مردم قانون مند شدند!.!.!.
خدایا دوست بدار آنهایی که دوستمان دارند ونمیدانیم و سلامت بدار آنهایی که دوستشان داریم ونميدانيد

امروز روز دادگاه بود و منصور میتونست از همسرش جدا بشه ، منصور با خودش زمزمه کرد چه دنیای عجیبیه دنیای ما ، یک روز به خاطر ازدواج با لیلا سر از پا نمی شناختم و امروز به خاطر طلاقش خوشحالم .

 

 
بیشتر بخوانید . . .

وقتي چمدانش را به قصد رفتن بست،

نگفتم: عزيزم اين کار را با من نکن!

 

بیشتر بخوانید . . .