نامه زن به شوهرش

 

اومدی تو زندگیم

 

زندگیم شدی

 

اومدی خواستگاریم!

 

ازدواج کردیم

 

مرد من شدی

 

با همه مشکلاتمون خونه خریدی

 

برای زندگیمون

 

بعد 2 سال بچمون دنیا اومد

 

همه مشکلاتو تحمل کردیم

 

کنار هم!!!

 

از پس این زندگی بر اومدیم

 

اما تحویل سال سر خاک تو!!!

 

من چطوری تحمل کنم؟

 

جواب بچه هاتو چی بدم؟

 

کمرم شکسته