یه روز خوب...
 
مامان...
 
لحاف من صورتی بود...
 
چرا رنگش سفید شده؟؟؟
 
بالشم مثل پنبه نرم بود...
 

چرا الان مثل سنگه؟؟؟...

 

بابا...
 
چرا لامپ روشن نکردی؟؟؟
 
تو که میدونستی از تاریکی میترسم...
 
مگه داره بارون میاد؟؟؟
 
چرا همه جا بوی خاک میده آخه؟
 

آخر هفته نیست که...

 
پس چرا رفتم حموم
 
عشقم آروم باش
 
چرا گره میکنی؟
 
چرا وقتی زنده بودم

ارزشمو نفهمیدی؟؟؟...