هی غریبه!!!

 

من .... یک دختر هستم....اما صورتی نیستم!!!

 

من یک دخترم و کفش های پاشنه دار میپوشم تا به سختی ها عادت کنم!!

 

من یک حوا هستم ...مثل مادرم روزی سیبی را خواهم چیند که تا ابد پشیمان میشوم!!!

 

من یک دختر هستم....از روی جوب ها میپرم و با پل ها

کاری ندارم!!!

 

من یک دختر هستم....گاهی مشکی گاهی قرمز میپوشم....

 

من یک دختر هستم....زیر دوش گریه میکنم تا کسی اشکی

از من نبیند!!

 

من یک دختر هستم....به دیوار سرد حمام تکیه میدهم اما

به یک نامرد...نه!!!

 

من یک دختر هستم....و خواصیت دیگری برای پاهایم جز

روی آنها "محکم"  ایستادن نمیبینم!!

 

من یک دختر هستم.....و از سر بطری آب میخورم!!!

 

من یک دختر هستم....اما موهایم را همیشه باز میگذارم!!

 

من یک دختر هستم....گاهی متنفر از لاک و ریمل و رژ

های رنگی و گاهی عاشق رژ های قرمز خط چش

 های تیره!!

 

من یک دختر هستم....سیگار میکشم اما تن نمیفروشم!!

 

من یک دخترم....خیانت نمیکنم اما همیشه خیانت کار مرا

میخوانی!

 

من یک دخترم....پای تو میمانم و میدانم تو هم روزی

خواهی رفت وقتی تکراری شدم برایت!!!

 

من یک دخترم!!حتی اگر تنهایم هم بذاری من سفت و سخت

باقی خواهم ماند!!!

 

من یک دخترم....زندگی میکنم و زندگی میسازم!!

 

هی غریبه!! این منم!!!نظرت را عوض کن!!